Privacybeleid

(versie 1.02, laatste wijziging: 4 juni 2018)

 

Dit privacybeleid is van toepassing op deze Persawa Pronostiek website die werd gemaakt ter gelegenheid van het Wereldkampioenschap Voetbal 2018 dat deze zomer doorgaat in Rusland.

Persawa is de vereniging van actieve en gepensioneerde medewarkers van water-link (voorheen AWW).

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Wanneer je een reactie achterlaat op de site, verzamelen we de gegevens ingevuld in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Als je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie mogen opslagen. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het bericht ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt, uitsluitend voor – en tijdens de pronostiekwedstrijd WK 2018 in Rusland. Zodra het Wereldkampioenschap voetbal in juli is gepasseerd, worden alle accounts geanonimiseerd.

Als je een formulier op deze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Van de deelnemers aan de pronostiekwedstrijd vragen we enkel die gegevens die nodig zijn om:

 • bij registratie, na te gaan of de deelnemer lid is van Persawa (of inwonende bij een Persawa-lid);
 • na afloop van het tornooi, de winnaar(s) van de wedstrijd te contacteren voor het afhalen van hun prijs.

We verzamelen enkel gegevens die je zelf aan ons meedeelt op verschillende manieren zoals bv. het registratieformulier, invul- en contactformulieren op onze website.
We verzamelen geen gegevens via derden.

We gebruiken de verzamelde gegevens enkel voor doeleinden waarvoor we die gegevens verkregen hebben.

Klikgedrag en bezoekersgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wil je hierover meer weten, lees dan ons cookies-beleid.

Inzage, correctie en recht van verzet Privacybeleid

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van je gegevens.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Je kan dit doen door ons het e-mailadres te bezorgen van de account waarvoor je inzage of verwijdering van je gegevens wenst. Klik op de link GDPR – Verzoek voor inzage persoonlijke data om het formulier te openen waarin je je e-mailadres kan opgeven.
Je zult dan een e-mail ontvangen met een link naar een overzicht van de persoonlijke gegevens die we over jou bewaren. Daar zal je de mogelijkheid hebben je gegevens te corrigeren of om te vragen om verwijderd te worden.

Wanneer het gaat om inzage in je persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen in een e-mail gericht aan email. Je kan cookies terugvinden in de instellingen van je browser.

Wil je hierover meer weten, lees dan ons cookies-beleid.
Om misbruik te voorkomen, vragen we wel om jezelf adequaat te identificeren.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – verwerkers
De gegevens die je aan ons doorgeeft kunnen wij verstrekken aan derde partijen indien dit nodig is voor werking van deze website.

Zo maken we gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailserver, …) op de servers van One.com (Kopenhagen, Denemarken)
 • de verzekering van de continuïteit van de website door het regelmatig maken van backups in de Cloud (One.com of Google).
 • het detecteren van spam via reacties op berichten die op deze website worden gepubliceerd. We gebruiken hiervoor de Akismet anti-spam service. Deze verzamelt, naast gegevens meegedeeld door de gebruiker (zoals bv. naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de reactie zelf) ook het IP-adres van de reageerder, de user agent, de verwijzer en website url.

We geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met de externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodieg afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden – ontvangers
We delen je persoonsgegevens niet met derden.

Bewaartermijn
Je persoonsgegevens die je met deelde met het oog deel te nemen aan de pronostiekwedstrijd worden niet langer dan noodzakelijk voor de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd worden alle accounts geanonimiseerd; d.w.z. dat alle gegevens die verwijzen naar een fysieke persoon (naam, e-mail, e.d.) zullen verwijderd worden.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd (of tot zolang de website online blijft) bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Beveiliging van de gegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegeven te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.
Zo hebben we bv. volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Persawa van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een gebruikersnaam en een sterk wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen ingeval van fysieke of technische incidenten;
 • we gebruiken een up-to-date virusscanner en firewall;
 • we houden al onze tools up-to-date;
 • we testen en evalueren op geregelde tijdstippen onze maatregelen en stellen deze – indien nodig – bij;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij worden op regelmatige basis bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid;
 • bij nieuwe projecten (/functionaliteiten) die mogelijk toegevoegd worden aan deze website, en die kunnen een impact hebben op je privacy, wordt een uitgebreide analyse gedaan om je rechten, de veiligheid en bescherming van je persoonsgegevens te garanderen.

Mocht er zich ondanks alles toch een incident voordoen waarbij je gegevens betrokken zijn, wordt je persoonlijk verwittigd volgens de door de wet vastgelegde omstandigheden.

Aanpassingen Privacybeleid
WK 2018 (subsite van Persawa) kan te allen tijde dit Privacybeleid bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services, feedback van gebruikers of wijzigingen in de privacywetgeving. De datum van laatste wijziging vind je bovenaan deze pagina.
De eerstvolgende keer dat je je opnieuw aanmeldt, zal je ervan op de hoogte gebracht worden dat dit privacybeleid gewijzigd werd.

Vragen over ons Privacybeleid
Voor eventuele vragen over dit privacybeleid kan je contact met ons opnemen per email.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens of over de uitoefening van je rechten, dan vragen we je hierover direct contact met on op te nemen.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid op het gebied van privacy bescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
commission@privacycommission.be